How БКТПП can Save You Time, Stress, and Money.Законно ли е да изпълнявате закони, приети от мафията за мафията? Кой е суверенът в държавата – народът или сдобилите се с власт престъпници? Законно ли е да уважавате присъди, помилващи престъпниците? Законно ли е престъпници да оправдават престъпници? Законно ли е?

Днес рано сутринта получих просветление свише благодарение на своите шамбалалайски умения в изготвянето на хороскопи. Когато пуснах автоматичната програма за изготвяне на професионални хороскопи, която ми бе подарена от видния шамбалалаец г-н Ернст Мулдашев и която му е била предоставена лично от предците на човешкият род, населяващи енергийно независимата страна Шамбала, аз и за миг не предполагах, че това, което ще ми кажат звездите, ще има толкова общо с настоящата енергийна обстановка в страната.

– Абсолютно, ние сме сериозна компания за геостратегически анализи и наши клиенти са фирми с огромни финансови възможности, а също и различни правителствени агенции, така че е немислимо да си позволим да пишем измислици.

– Жаждата за пари у всеки един гражданин на Република България е това, което трябва да ни обединява като нация. Всички трябва да мислим за пари, не за взаимопомощ, за пари – не за справедливост, за пари – не за напредък.

и това им е малко – те желаят вашата смърт и смъртта на децата ви, на всичките ви роднини. Само така ще можете да се отървете от дълговете си.

Вие, от хора градящи заедно общото бъдеще, бяхте превърнати в отделни човечета, борещи се самостоятелно с несгодите и неправдите на живота. Борба, която неуспехите превърнаха в страх, апатия, безверие и отчаяние. Докато господа капиталистите ви обясняваха как трябва да работите на минимални заплати, за да бъдете конкурентноспособни, те трупаха огромни печалби и започнаха да се конкурират по стандарт на живот с капиталистите от западния свят.

Изповядвайки пред него обзелото я чувство на безпомощност пред мащабността на възложената и задача, и молейки се за чудо, което да и помогне да се справи, тя предизвика у отеца върховно състрадание. Той простря разтворената си десница над главата на Миролюба и се помоли на Бога да строи чудо и да подкрепи това крехко свое създание в богоугодната му мисия в защита на Банките и свободата на лихвите.

Особено опасно е това по отношение на младото поколение. Това поколение, което все още не е попаднало във водовъртежа на рутинния живот, на семейните задължения, в мелницата на борбата за хляб. През всички епохи именно от средите на това поколение са се излъчвали великите мислители и революционери, значимите учени и въобще хората, оказващи промяна върху движението, върху посоката, в която се развива светът.

П-П: Лично на запитването на оркестър “Климатик” за ползване на правителствения Еърбъс по повод турнето по представянето на новия им албум “Ромска интеграция” ги уведомяваме, че тъй като тяхното искане влиза в графа спешни по т.

Страшна ли е Революцията? Да, страшна е! Страшна е за властта престъпила границите на чувството за справедливост у собственият си народ. Не вярвайте на тези, които искат да ви управляват. Не вярвайте на тези които искат да им делегирате правото да определят как да учите и възпитавате децата си, при какви условия да се трудите, как да търгувате с плодовете на труда си, как да продавате уменията си, какви ценности да изповядвате, кое е полезно за вас и за бъдещето на децата ви? Не вярвайте! Съзнавате ли каква огромна власт предоставяте в ръцете на тези хора, които дават мило и драго, само и само да ги изберете да ви управляват?

В този момент на усилен журналистически труд и репортерска самоотверженост, пиян гръцки лумпен се приближи до Миро и му задърпа микрофона в желание да се изкаже.

За равенство във взаимоотношенията, братство в труда и солидарност в моментите на изпитания. Това е истинската цел на революцията, а не онова което лукавите и хитрите се опитват да втълпят на лаиците, че равенство било да се раздели всичко по равно без оглед на способностите и положения труд, че братство било да мислим еднакво, а солидарност да ти отнемат това което ти е нужно за да живееш.

Именно, когато те трябва да се обединяват за да оцелеят и техният страх ги прави озлобени и недоверчиви един към друг, нашата намеса, за да предотвратим обединението им, не е необходима.

Но и това не им стигна. Тези капиталистически изроди не само получиха неприкосновеност от държавата – те получиха самата държава. Те станаха собственици на всички ресурси – ресурси, които бяха собственост на народа, – и започнаха да ви ги продават отново с цел трупане на печалби. Те получиха контрол над енергетиката, водите, земята, а ако могат, биха ви взели и въздуха, за да ви го продадат обратно с печалба. Нормално ли е да се търси печалба там, website където природата се е погрижила за живота на хората. Настина ли вярвате, че те като частници ще се погрижат по-добре за рационалното използване на тези ресурси, когато единствената им цел не е вашето добруване, а трупането на печалба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *